1. See Detail

Hydraulické akumulátory

Hydraulický akumulátor je hydraulicko-pneumatické zařízení uchovávající tlakovou energii, které slouží například v případě náhlé ztráty tlaku systému jako záložní zdroj, nebo jako pružný člen hydraulického okruhu. Médiem do kterého je absorbována energie, je stlačitelný plyn – dusík, který je od hydraulického média oddělen pružným prvkem (membrána, vak).

Společnost Freudenberg je lídrem v produkci těsnění a elastomerů a udává technické standardy. Její hydraulické akumulátory tlaku se staly synonymem funkčnosti, ekonomické rentability a životnosti. Produkty nabízejí optimální řešení pro kapalinové okruhy všech odvětví průmyslu. Pro hydraulické akumulátory zajišťujeme plnou technickou podporu a krátké termíny dodání.

Využití akumulátorů:

  • akumulace energie přenášené kapalinou a podle potřeby její zpětné odevzdání
  • udržování potřebného tlaku po určitou dobu
  • hydraulické vyvažování velkých hmotností
  • zachycování přebytečné energie
  • vyhlazování nepravidelných, pulzujících průtoků
  • vyrovnání tlaků při tepelném zatížení
  • distribuce špičkové potřeby tlaku při práci více spotřebičů (popř. různé spotřeby oleje)
  • pružicí systémy vozidel a zvedacích zařízení